Queen's University - Utility Bar

Queen's University

Queen's University

Site/Page Navigation

Who's Coming to 2019 CUBA/ACCAU Conference

First Name Last Name Degree
James Leech MBA'73
Maureen Geldart n/a
Cameron Geldart n/a
Steven Paikin n/a
Elamin Abdelmahmoud Artsci'11
Andrew Newman Com'92
George Avraam n/a
Vera Asanin n/a
Malcolm Eade Artsci'18
Jennifer Bernardo n/a
Phil Glennie n/a
Feridun Hamdullahpur n/a
Jordan Kirkness n/a
Lon Knox n/a
Suzanne Labarge n/a
Anne McLellan n/a
Donald Raymond Sc'84
Heather Stuart n/a
Daniel Tisch Artsci'88
Annette Trimbee n/a
Ali Velshi Artsci'94
Craig Walker n/a
Daniel Woolf Artsci'80
Becky Dinwoodie n/a
Kento Stratford Mus'19
Heather McDonald n/a
Donna Richardson n/a
Colleen McNab n/a
Mike Krampitz n/a
John Stackhouse Com'85
Cheryl Foy Law'93
Sarah DeVarenne n/a
Lawrence Stordy n/a
Edyta Rogowska n/a
Rebecca Coupland Artsci'01
Chelsea Cusack Artsci'03
Karen Logan Artsci'94
Mike Grivicic n/a
Cathy McIntyre n/a
Carrie Andersen n/a
Isabelle Duchaine Artsci'14
Shelley Brown n/a
Mary Ellen Cullen n/a
Jeff Leclerc n/a
Leigh Kalin Artsci'92
Bryan Paterson MA'01
Jeff Lieberman n/a
Michael Phair n/a
Marion Haggarty-France n/a
Juli Zinken n/a
Lynn Parish n/a
Amanda Goth n/a
Benoit-Antoine Bacon n/a
Barbara Steele n/a
Suzanne Bergeron n/a
Barry Telford n/a
Carl Hanna n/a
Katherine Power n/a
Stuart Cobbett n/a
Jill COBBETT n/a
Sandra Koppert n/a
Andrew Jardine n/a
Alysha Cunningham n/a
Kathy McKinley n/a
Beth Bilson n/a
David Corrigan n/a
Joy Crawford n/a
Russ Morrow n/a
Desiree Judd n/a
Charlene Myers n/a
Annick Paquette n/a
Michel Fortin n/a
Julie Rodrigue n/a
Duncan Hunter n/a
Claire Milton n/a
Sheena Tait Rowan n/a
Kim Campbell n/a
Karen Hakkarainen n/a
Kathleen Birney n/a
Lucyanne Davison n/a
Karen Fryday-Field n/a
Cheryl Yuzwa n/a
Marie-Josee Landry n/a
Anne McGuire n/a
Anwar Kazimi n/a
Jane O'Connor n/a
Candace Thomas n/a
Karen Spearing n/a
Richelle Hall n/a
Robyn Jacobson n/a
Armand La Barge n/a
Sheree Drummond n/a
Ben Doadt n/a
Gen Gauthier-Chalifour n/a
Scott Lofquist-Morgan n/a
Jodie Gallais n/a
Kurt Schlachter n/a
Janice Comeau n/a
Lynne Castonguay n/a
Larry Hachey n/a
Robyn Tingley n/a
Maureen Armstrong Law'92
Tara Oudekerk Artsci'99
Donald Drummond MA'77
Dottie Schindlinger n/a
Ampai Thammachack n/a
Susan Mallon n/a
Stephen Strople n/a
Allison Kilgour n/a
Terri Einarson Breber n/a
Alice Raynard n/a
Stéphane Dorge n/a
Ray deSouza n/a
Michelle Zheng n/a
Chabriol Colebatch n/a
Mark Sargent n/a
Georgia Ntentis n/a
Jill Wyatt n/a
Tristan Paul n/a
Brad Merkel n/a
Christi Garneau n/a
Alysha Suckert n/a
Marie Armstrong n/a
Gina Kennedy n/a
Anne Lukin n/a
Lynda Kitamura n/a
Judy Kruse n/a
Miranda Dallalba n/a
Yvonne Roussel n/a
Philippa Mennell Artsci'02
Terry Carter n/a
Anna Kornobis n/a
Stephany Laverty n/a
Emanuel da Silva n/a
Keith Gibbons n/a
Jaime Watt n/a
Paul Gooch n/a
Anne Mahon n/a
Tracey Wolsey n/a
Leena Yahia n/a
Anne Turvey n/a
Amandeep Breen n/a
Whitney Smithers n/a
Alexandra Da Silva n/a
Douglas Allingham n/a
Monica Fong n/a
Philip Landon n/a
Mary Wilson Trider Com'82
Lindsay Gordon n/a
Kathleen Julien-Michels n/a
Terri Flindall Artsci'88
Al Wiseman n/a
Claude Lacroix n/a
Ione Challborn n/a
Lawrence Freeman n/a
Lynn Honsberger n/a
Kathleen Kwan n/a
Bill Keith n/a
Denise Lauzière n/a
Heather McPherson n/a
Lindsey Melanson n/a
Brian Baxter n/a
Stephen Thomas n/a
Kate Rowbotham n/a
David Detomasi Artsci'92
Sophie LeBlanc-Roy n/a
Paul Gallagher n/a
Andrew Naples Artsci'06
Greg Dickie n/a
Christine Coulter Artsci'98
Simon Carrier n/a
Edith Doucet n/a

Kingston, Ontario, Canada. K7L 3N6. 613.533.2000

For general inquiries about Office of Advancement events and programs, please call our Contact Centre at 1-800-267-7837 (toll free in Canada or the US), or 613-533-2060.